Ads

Hướng dẫn cài đặt tìm kiếm cho blogspot tối ưu seoHướng dẫn các bạn cài đặt mục tìm kiếm tối ưu nhất cho blogspot đạt chuẩn seo.

Bước 1: Vô mục cài đặt - Mục tùy chọn tìm kiếm như hình trên

Thẻ meta mô tả blog có chứa từ khóa của blog tối đa 150 ký tự.

Bước 2: 
Tiếp theo xuống mục Google Search Console nhấn vô chỉnh sửa, nó ra tab mới, bác bạn nhấn vô nút thêm trang web, và thêm web của các bạn vô.

Sau khi thêm xong bạn vô mục sơ đồ trang web như hình dưới và nhấn thêm/kiểm tra sơ đồ trang web
Và bạn copy dòng sau dán vô và nhấn gửi là xong, đợi google duyệt thôi

/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500

Giải thích. số 1 là bài viết đầu cho tới bài 500 (số 500 bạn tùy chỉnh theo số lượng bài viết của bạn)

Bước 3: 
Sau khi thêm xong bạn quay lại bên blogger nhấn vô phần Robots.txt tùy chỉnh
và thêm code sau

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:
User-agent: *
Allow: /
Allow: /search/label/
Disallow: /*?updated-max=*
Allow: *archive.html
Allow: /
Sitemap: http://www.themewebblogger.com/feeds/posts/default?orderby=UPDATED

Thay tên miền blog của bạn vô sau đó nhấn lưu

Mục Thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh bạn có thể check như sau và nhấn lưu lại
Như vậy chúng ta đã cài đặt hoàn chỉnh cho mục Tùy chọn tìm kiếm của blogspot
Share:

Add Comment

1 nhận xét:

  1. Click vào Google Search Console thì bị thông báo lỗi ad ơi ?

    Trả lờiXóa