Ads

Code hiển thị thời gian viết bài cho blogspotĐoạn code hiện thị ngày tháng thời gian viết blog. Các bạn muốn nó hiện thị ở đâu thì copy đoạn code sau vào trong Blog1. Thường thì nó nằm dưới tiêu đề <h1 class='post-title entry-title'>

<span class='post-timestamp'>
<b:if cond='data:top.showTimestamp'>
<b:if cond='data:post.url'>
<meta expr:content='data:post.canonicalUrl' itemprop='url'/>
<span class='published new-date' style='color:#777;'><data:post.dateHeader/></span>
</b:if>
</b:if>
</span>

Các bạn có thể chỉnh thêm CSS theo ý mình

Như vậy là nó sẽ hiện thị thời gian viết bài blog. Chúc bạn thành công.
Share:

Không có nhận xét nào